Status #7806

Zdravol, kako se lahko aktivno vklučim v Ubuntu Slovenia? [...]


Notranje Gorice, Ljubljana
via Ubuntu - Slovenia
Zdravol, kako se lahko aktivno vklučim v Ubuntu Slovenia?
Gernot G
in English please ?
Thursday 25 February 2016, 13:05:13
Zvonko P
Tudi sam ne vem kje začeti. Mislim, da bi se morali podobno misleči povezovati preko teh lokalnih krogov ali pa preko www.ubuntuparty.si
Monday 23 May 2016, 10:02:14
Please login to make a comment

© 2014 - 2019 Coeō
Coeō © 2014 - 2019 Coeō (Matthew Dowle) | Designed and developed by Matthew Dowle | Coeō Terms and Conditions / Legal | Sitemap